ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS
Vidaus medicinio audito planas – Peržiūrėti…


Korupcijos tikimybės nustatymas VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje 2022 m. – Peržiūrėti…


Korupcijos tikimybės nustatymas VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje – Peržiūrėti…
APKLAUSOS

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos anoniminės anketos „Pacientų anoniminės apklausos anketų analizės protokolas“ 2022 m. – Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos anoniminės anketos „Pacientų anoniminės apklausos anketų analizės protokolas“ 2021 m.- Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos anoniminės anketos „Pacientų anoniminės apklausos anketų analizės protokolas“ 2020 m. – Peržiūrėti…

Anoniminės anketos „Darbuotojų tolerancijos korupcijai indekso nustatymui“ rezultatų analizė 2021- Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatyti anoniminės anketos „Mano požiūris į korupciją“ rezultatų analizė 2022 m. – Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos anoniminės anketos „Darbuotojų tolerancijos korupcijai indekso nustatymui“ rezultatų analizė 2020 m. – Peržiūrėti…
Atmintinė susidūrusiam su korupcija valstybės tarnautojui (ar jam prilygintam asmeniui) – Peržiūrėti…


Įsakymas dėl privačius interesus privalančių deklaruoti pareigybių bei darbuotojų sąrašo patvirtinimo – Peržiūrėti…


Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos prašoma pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo – Peržiūrėti…


Įsakymas dėl poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių pakeitimo įgaliotojo darbuotojo paskyrimo ir elgesio kodekso patvirtinimo – Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų pavyzdinio elgesio kodeksas – Peržiūrėti

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos informacijos pagal Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą poliklinikoje teikimo tvarkos aprašas – Peržiūrėti…


VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema – Peržiūrėti…

Paramos panaudojimo ataskaita 2022 m. – Peržiūrėti…

Paramos panaudojimo ataskaita 2021 m. – Peržiūrėti…

Paramos panaudojimo ataskaita 2020 m. – Peržiūrėti…


VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos gautų dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašas
– Peržiūrėti…


VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2022 m. – Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2021 m. – Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2020 m. – Peržiūrėti…

 VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos korupcijos prevencijos 2023-2025 metų programa – Peržiūrėti…

 VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos korupcijos prevencijos 2021-2022 metų programa – Peržiūrėti…

 VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos korupcijos prevencijos politika – Peržiūrėti…

 VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos 2023-2025 m. Korupcijos prevencijos programos priemonių planas – Peržiūrėti…

 VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos 2021-2022 m. Korupcijos prevencijos programos priemonių planas – Peržiūrėti…

Korupcijosprevencijos VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje 2020-2022 metams programa – Peržiūrėti…

 VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas – Peržiūrėti…

 VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programos įgyvendinimo priemonių planas – Peržiūrėti…


VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo tvarkos aprašas – Peržiūrėti…

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo mokamų paslaugų teikimo srityje – Peržiūrėti…


  Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas – Peržiūrėti…


  Duomenų subjektų pagrindinės teisės – Peržiūrėti…


INFORMACIJA PACIENTAMS

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje (toliau – Poliklinika) už korupcijos prevenciją ir kontrolę Įgaliotasis darbuotojas:

G. Masilionienė

Tel.: 8 683 64537

El.paštas: korupcija@pmsp.lt

Kabinetas nurodomas susisiekus tel8 683 64537

Informuojame, kad asmenys, poliklinikoje susidūrę su korupcinio pobūdžio veika, gali kreiptis įstaigos telefonais 8 683 64537, el. paštu korupcija@pmsp.lt

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti :

·         Vardą, Pavardę;

·         Gyvenamosios vietos adresą (atsakymui) pateikti;

·         Poliklinikos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę ir pareigas;

·         Skundžiamus veiksmus, kuriais galimai pasireiškia korupcinio pobūdžio veika, taip pat vieta, laikas, kitos aplinkybės;

·         Siunčiama adresu VšĮ Panevėžio m. odontologijos poliklinika, Respublikos g.68, LT-35158, Panevėžys.

Poliklinika neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), ji tiria Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą ( 225 straipsnis)., papirkimą (227 straipsnis) ir kitas STT įstatyme įvardijamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

                      STT apie korupciją galima pranešti:

·         Visą parą skambinant skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 arba  STT „karštosios linijos“ tel. (+370 5 2663333) 

·         Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;

·         Raštu,

·         Tiesiogiai kreipiantis į STT pareigūnus STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g.6, arba STT teritoriniame padalinyje Panevėžyje Vasario 16-osios g. 22.

Apie korupcijos atvejus galima informuoti Sveikatos apsaugos ministerijos elektroniniu paštu pranesk@sam.lt arba korupcija@sam.lt arba SAM pasitikėjimo tel. (+370 800 66004)

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudži šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 236 straipsnio numato baudžiamąją atsakomybę.