PIRMINIO  LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. kovo mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
 101 R. GUŽAUSKIENĖ 7-13 13-19 7-13  
 101 V. GERVIENĖ 13-19  
 102 D. SKREBIENĖ 13-19 –  7-13  13-19  
 102  V. GERVIENĖ  – 7-13 13-19 –  –   
 103 V. ŽIAUGIENĖ  7-13 13-19 7-13 13-19 7-13  
 103  K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) 13-19 7-13 13-19 7-13 13-19  
 104 K. GAIGALAS  7-13 7-13 7-13  
 104  G. MOTIEKAITIS 7-13 13-19 7-13  
 104 L. MIEŽINIS 13-19 13-19  Nedirbs 03.13-03.17
 106 L. MIEŽINIS  
 105 G. ZOKAITĖ 830-19  7-19 7-19  –  – PP 1200-1230 
 202 I. DAVIDONIENĖ   – 7-19  –  –  –   Nedirbs iki 02.07
 301 S. ULOZIENĖ 7-19 7-13

I, IV PP 1230-1300

 305 V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) 7-19 –  7-13 7-19  I, V PP 1230-1300

ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. kovo mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
101 E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 930-19  Nedirbs 03.22-03.24
 102 S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 13-19 7-13  
 105 J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) 7-19 7-19

Nedirbs iki 03.17

PP IV, V 1230-1330 

 106 L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-13 13-19 7-13

Nedirbs 03.27-03.31

 202 J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 8-19 8-19 8-19 8-1430

PP I, III ir IV 1230-1300

 204 V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) 7-13 13-19 7-13 13-19 7-13  
 204 V. PLIAVGA         8-1830 PP 1230-1300
 204 D. BLEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-13 13-19  
 305 R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologė) 7-19 13-19 7-19 PP II, IV 1230-1300
302 S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-14 7-19 7-14 7-13 13-19 Nedirbs iki 03.03

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. kovo mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
301 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 13-19 7-13 13-16 13-19  
302 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 16-17 03.02 nedirbs
 302 V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 7-13 13-19 13-19 13-19  
303 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-15 7-13 Nedirbs 03.13-03.17
204 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) 7-19  
306 N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) 1130-19 7-1430 7-1430 1130-19 7-1430  

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1 

PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. balandžio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
 101 R. GUŽAUSKIENĖ 13-19 7-13 13-19  
 101 V. GERVIENĖ 7-13  
 102 D. SKREBIENĖ 7-13 –   13-19 7-13  
 102  V. GERVIENĖ  – 13-19 7-13 –  –   
 103 V. ŽIAUGIENĖ  13-19 7-13 13-19 7-13 13-19  
 103  K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) 7-13 13-19 7-13 13-19 7-13  
 104 K. GAIGALAS  13-19 7-13 7-13  –  Nedirbs iki 04.07
 104  G. MOTIEKAITIS 13-19 7-13 13-19  
 104 L. MIEŽINIS 13-19  
 106 L. MIEŽINIS 13-19  
 105 G. ZOKAITĖ 830-19  7-19 7-19  –  – PP 1200-1230 
 202 I. DAVIDONIENĖ   – 7-19  –  –  –   
 301 S. ULOZIENĖ 7-19 7-13

I, IV PP 1230-1300

 305 V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) 7-19 –  7-13 7-19  I, V PP 1230-1300
Nedirbs nuo 04.12 iki 04.14

ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. balandžio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
101 E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 930-19  
 102 S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 7-13  13-19  
 105 J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) 7-19 7-19

PP IV, V 1230-1330 

 106 L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 13-19 7-13 13-19
 202 J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 8-19 8-19 8-19 8-14

PP I, III ir IV 1230-1300

Nedirbs nuo 04.17 iki 04.21

 204 V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) 13-19 7-13 13-19 7-13 13-19
 204 V. PLIAVGA         8-1830 PP 12301300
Nedirbs nuo 04.24 iki 05.05
 204 D. BLEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 13-19 7-13  
 305 R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologė) 7-19 13-19 7-19 PP II, IV 1230-1300
302 S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-14 7-19 7-14 7-13 7-13

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. balandžio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
301 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 7-13 13-19 13-16 13-19   04.06 nedirbs
302 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 16-17  04.06 nedirbs
 302 V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 13-19 7-13 13-19 7-13  
303 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-13 7-15
204 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) 7-19  
306 N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) 1130-19 7-1430 7-1430 1130-19 7-1430  

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1 

2023-04-10 Ne darbo diena Šv. Velykos