GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS

2022 m. gegužės mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
 101 R. GUŽAUSKIENĖ 13-19 7-13 13-19  Nedirbs 05.09-05.13
 102 D. SKREBIENĖ  7-13 –  –  13-19 7-13  Nedirbs 05.23-05.27
   V. GERVIENĖ  – 13-19 7-13 –  –   
 103 V. ŽIAUGIENĖ  13-19 7-13 13-19 13-19 7-13  
   K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistas) 7-13 13-19 7-13 7-13 13-19  
 104 K. GAIGALAS  7-19 7-13 13-19 7-13 13-19 I PP 1230-1300
   G. MOTIEKAITIS 13-19 7-13 13-19  Nedirbs 05.02-05.13
 105 A. GUTPETRIENĖ  730-1330  1230-1830  –  –  –  Nedirbs 05.23-06.03
 202 I. DAVIDONIENĖ   – 7-19  –  –  –  Nedirbs 05.09-05.20 
II PP I 1230-1300
 301 S. ULOZIENĖ 7-19 13-19

I, IV PP 1230-1300

302 S. ULOZIENĖ  – 13-16 –  –   
 302 V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) 7-19  –  7-13  –  7-19 

I ir V   PP 1230-1300

 302 LSMU burnos higienos internė 8-17  –  –   

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1

ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2022 m. gegužės mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
101 E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 930 -17 930-19  
 102 S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 7-13 13-19  
 105 J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) 7-19 7-19

PP IV, V 1230-1330 

 106 L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 13-19 7-13 13-19

Nedirbs 05.26-05-27

 106 D. BLIEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-13 13-19 7-13  
 303 L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-13 II PP 1230-1300

 202 J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 8-19 8-19 8-19 8-14

PP I, III ir IV 1230-1300

 204 V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) 13-19 7-13 13-19 7-13 13-19  Nedirbs 05.09-05.13
  E. OGINTAS (gyd. burnos chirurgas) 7-1430 1130-19 7-1430 1130-19 7-1430  Nedirbs iki 06.01
 305 R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologas) 7-19 13-19 7-19  PP II, IV 1230-1300
204 V. PLIAVGA (LSMU V kurso internas) 730-17  PP  II ir IV 1230-1300
204 S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-14 7-19 7-14 7-13 13-19 PP  II ir IV 1230-1300

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2022 m. gegužės mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
301 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 7-13 7-16 13-19  
 301 V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 13-19 7-13 13-19 7-13  
303 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-153 7-15  PP I 1230-1300
204 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) 7-19  PP III 1230-1300
306 N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) 1130-19 7-1430 7-1430 1130-19 7-1430  
301 LSMU V kurso internas 730-17   

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1 

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS

2022 m. birželio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
 101 R. GUŽAUSKIENĖ 7-13 13-19 7-13  
 102 D. SKREBIENĖ  13-19 –  –  7-13 13-19  Nedirbs 06.06-06.13
 102  V. GERVIENĖ  – 7-13 13-19 –  –   
 103 V. ŽIAUGIENĖ  7-13 13-19 7-13 13-19 7-13  Nedirbs 06.20-07.08
 103  K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) 13-19 7-13 13-19 7-13 13-19  
 104 K. GAIGALAS  7-19 13-19 7-13 13-19 7-13 PP I 1200-1300
 104  G. MOTIEKAITIS 7-13 13-19 7-13  
 105 A. GUTPETRIENĖ  730-1330  1230-1830  –  –  –  
 202 I. DAVIDONIENĖ   – 7-19  –  –  –   
 301 S. ULOZIENĖ 7-19 7-13

I, IV PP 1230-1300

302 S. ULOZIENĖ  – 13-16 –  –   
 305 V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) 7-19  –  7-13  –  7-19 

Nedirbs 06.17-07.01

I ir V   PP 1230-1300

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1

2022-06-24 Nedarbo diena

ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2022 m. birželio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
101 E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 930 -17 930-19  
 102 S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 13-19 7-13  
 105 J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) 7-19 7-19

PP IV, V 1230-1330 

 106 L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-13 13-19 7-13

 

 202 J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 8-19 8-19 8-19 8-14

Nedirbs iki 06.13

PP I, III ir IV 1230-1300

 204 V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) 7-13 13-19 7-13 13-19 7-13  
 204 E. OGINTAS (gyd. burnos chirurgas) 1130-19
7-1430
1130-19
7-1430
 1130-19  Nedirbs iki  06.13
 305 R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologas) 7-19 13-19 7-19 Nedirbs 06.20-07.01 
PP  II ir IV 1230-1300
204 V. PLIAVGA (LSMU V kurso internas) 730-17  
204 S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-14 7-19 7-14 7-13 13-19 Nedirbs nuo 06.20 iki 07.01

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1

2022-06-24 Nedarbo diena

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2022 m. birželio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
301 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 13-19 7-13 7-13  
 301 V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 7-13 13-19 7-13 13-19 Nedirbs 06.14-07.01 
303 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-15 7-13  Nedirbs 06.13-06.17
204 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) 7-19  
306 N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) 1130-19 7-1430 7-1430 1130-19 7-1430  Nedirbs 06.16-07.22

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1 

2022-06-24 Nedarbo diena