PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. rugpjūčio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
 101 R. GUŽAUSKIENĖ 13-19 7-13 13-19  Nedirbs 08.14-09.01
 101 V. GERVIENĖ 7-13  Nedirbs iki 08.16
 102 D. SKREBIENĖ 7-13 –   13-19 7-13  Nedirbs 08.17-08.18
 102  V. GERVIENĖ  – 13-19 7-13 –  –   Nedirbs iki 08.16
 103 V. ŽIAUGIENĖ  13-19 7-13 13-19 7-13 13-19  
 103  K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) 7-13 13-19 7-13 13-19 7-13  
 104 K. GAIGALAS  7-13 7-13 7-13  –  Nedirbs 08.07-08.25
 104  G. MOTIEKAITIS 13-19 7-13 13-19  Nedirbs 08.14-09.01
 104 L. MIEŽINIS 13-19  
 106 L. MIEŽINIS 13-19  
 105 G. ZOKAITĖ 830-19  7-19 7-19  –  – PP 1200-1230 
 202 I. DAVIDONIENĖ   – 7-19  –  –  –   Nedirbs 08.08-08.31
 301 S. ULOZIENĖ 7-19 7-13

I, IV PP 1230-1300

 305 V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) 7-19 –  7-13 7-19 Nedirbs 08.14-09.01
 I, V PP 1230-1300

ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. rugpjūčio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
101 E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 930-19 Nedirbs 08.21-08.25
 102 S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 7-13 13-19 Nedirbs 08.01-08.25
 105 J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) 7-19 7-19

Nedirbs iki 08.01-08.25

PP IV, V 1230-1330 

 106 L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 13-19 7-13 13-19 Nedirbs iki 08.01
 202 J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 8-19 8-19 8-19 8-1430

Nedirbs 08.23-08.25

PP I, III, IV 1230-1300

 204 V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) 13-19 7-13 13-19 7-13 13-19  Nedirbs 08.21-09.13
 204 V. PLIAVGA         8-1830 Dirbs 08.11 ir 08.18 nuo 13 iki 19 val. 
25 d. dirbs 8
-1830
PP 12
301300
 204 D. BLEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 13-19 7-13  
 305 R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologas) 7-19 13-19 7-19 Nedirbs 08.16-08.18
PP II, IV 1230-1300
302 S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-14 7-19 7-14 7-13 7-13  

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. rugpjūčio mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
301 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 7-13 13-19 13-16 13-19  
302 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 16-17 Dirbs 08.03
 301 V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 13-19 7-13 13-19 7-13 Nedirbs 08.01-08.18
303 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-13 7-15 Nedirbs 08.23-08.25
204 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) 7-19 Nedirbs 08.23-08.25
306 N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) 1130-19 7-1430 7-1430 1130-19 7-1430  Nedirbs iki 08.25

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1

PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR BURNOS HIGIENISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. rugsėjo mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
 101 R. GUŽAUSKIENĖ 7-13 13-19 7-13  
 101 V. GERVIENĖ 13-19 Nedirbs 09.26-09.27
 102 D. SKREBIENĖ 13-19 –   7-13 13-19  
 102  V. GERVIENĖ  – 7-13 13-19 –  –   Nedirbs 09.26-09.27
 103 V. ŽIAUGIENĖ  7-13 13-19 7-13 13-19 7-13  
 103  K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė) 13-19 7-13 13-19 7-13 13-19 Nedirbs 09.01, 09.04-09.22
 104 K. GAIGALAS  7-13 7-13 7-13  Nedirbs 09.18-09.22
 104  G. MOTIEKAITIS 7-13 13-19 7-13  Nedirbs iki 09.01
 104 L. MIEŽINIS 13-19 13-19  
 105 G. ZUOKAITĖ 830-19  7-19 7-19  –  – PP 1200-1230 
 202 I. DAVIDONIENĖ   – 7-19  –  –  –   
 301 S. ULOZIENĖ 7-19 7-13

I, IV PP 1230-1300

 305 V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) 7-19 –  7-13 7-19 Nedirbs 09.01. 
I, V PP 1230-1300

ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. rugsėjo mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
101 E. ZDANAVIČIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 930-19 Nedirbs 09.01 ir 09.29
 102 S. ANDRAŠIŪNIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 13-19 7-13  Nedirbs 09.25-10.06
 105 J. ZAIKAUSKAITĖ (gyd. endodontologas) 7-19 7-19

PP IV, V 1230-1330 

 106 L. VILEIŠIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-13 13-19 7-13
 202 J. MONTVILIENĖ (gyd. odontologas ortopedas) 8-19 8-19 8-19 8-1430

Nedirbs 09.18-09.22

PP I, III ir IV 1230-1300

 204 V. BOSAS (gyd. burnos chirurgas) 7-13 13-19 7-13 13-19 7-13  Nedirbs iki 09.13
 204 V. PLIAVGA  –  –  –  – Dirbs pagal individualų grafiką
PP 12
301300
 204 D. BLEKIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-13 13-19
 305 R. MURNIKOVIENĖ (gyd. periodontologė) 7-19 13-19 7-19 PP II, IV 1230-1300
302 S. DULKSNĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-14 7-19 7-14 7-13 13-19 Nedirbs iki 09.11-09.22

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS

2023 m. rugsėjo mėn.

Kab. Nr. Gyd. odontologai ir burnos higienistai  Savaitės dienos Pastabos 
I II III IV V
301 S. ULOZIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 7-13 (suaugę) 13-19 7-13 13-19 (suaugę) 7-13 Nedirbs 09.11-09.15
 301 V. GRIGALAUSKIENĖ (gyd. vaikų odontologas) 7-13 13-19 13-19 13-19   Nedirbs 09.04-09.08
Nedirbs 09.18-09.22
303 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas) 7-19 7-15 7-13 Nedirbs 09.18-09.22
204 D. URBELIENĖ (gyd. burnos chirurgas, atliekantis dantų implantaciją) 7-19 Nedirbs 09.18-09.22
306 N. SASNAUSKIENĖ (gyd. ortodontas) 1130-19 7-1430 7-1430 1130-19 7-1430  

Pagrindas: darbo grafikas Nr. 1